דיני עבודה

הפרויקט פועל בבתי הדין לעבודה תל-אביב (בת-ים) ובחיפה. הסטודנטים המתנדבים מסייעים לעובדים מעוטי יכולת, שאין באפשרותם לשכור שירותי עורך דין ואשר לרוב אינם מודעים לזכויותיהם שבדין.

המתנדבים מסייעים בהגשת תביעות בבית הדין לעבודה, תוך שימת דגש מיוחד על מימוש הזכויות שנשללו על ידי המעביד כמו גם סיוע במימוש זכויות שנשללו על ידי המוסד לביטוח לאומי (דמי לידה, קצבת נכות, דמי מילואים, דמי אבטלה ועוד). המתנדבים מסתייעים בעורכי דין המתמחים בנושא.