דבר המייסדים

"באין חזון יפרע עם ודווקא מפני גודל החזון ועומסו הרב עלינו להאציל מאור החזון על כל המעשה שאנו עושים. רק עם מצפן החזון בידינו נוכל להתגבר על הגלים הסוערים של תקופתינו המסוכסכת" (דוד בן גוריון).

צדק לכל

שינוי סדר העדיפויות הלאומי

ערבות הדדית

פרויקט "הל"ב במשפט", מיסודה של התנועה למלחמה בעוני בישראל (ע.ר.), נוסד בשנת 1994 כזרוע המשפטית של התנועה, וגדל להיות הפרויקט ההתנדבותי-משפטי הגדול בישראל וענף הפעילות המרכזי של התנועה למלחמה בעוני. במסגרת הפרויקט מעניקים המתנדבים סיוע משפטי בחינם לעשרות אלפי נזקקים ברחבי הארץ, במטרה לגשר על פערי הידע והנגישות של אוכלוסיות מוחלשות לעולם המשפטי, ולאפשר לאותם פונים לממש את זכויותיהם כדין.