לשירותכם תמיד

גם בטלפון 052-3226910
(אנא השאירו הודעה קולית)
התנועה למלחמה בעוני בישראל, ת"ד 2201 כפר סבא


בתי הדין לעבודה

 הפרויקט פועל בבתי הדין לעבודה בתל-אביב, בחיפה ובבאר שבע. הסטודנטים המתנדבים מסייעים לעובדים מעוטי יכולת, שאין באפשרותם לשכור שירותי עורך דין ואשר לרוב אינם מודעים לזכויותיהם שבדין.
המתנדבים מסייעים בהגשת תביעות בבית הדין לעבודה, תוך שימת דגש מיוחד על מימוש הזכויות שנשללו על ידי המעביד כמו גם סיוע במימוש זכויות שנשללו על ידי המוסד לביטוח לאומי (דמי לידה, קצבת נכות, דמי מילואים, דמי אבטלה ועוד). המתנדבים מסתייעים בעורכי דין המתמחים בנושא.